Frånluftsvärmepumpar FTX Örebro

Frånluftsvärmepumpar FTXVåra produkter löser både fukt, radon och allergiproblem i bostaden samt
klarar av husets grunduppvärmning och ger ett perfekt inomhusklimat.

MVP - VP produkterna ger en kontrollerad och balanserad luftväxling
i hela huset samtidigt som värmen återvinns.
Den inbyggda värmepumpen med
korsvärmeväxlare kan värma upp inblåsningsluften samt klara av husets
grunduppvärmning
franluft1.gif (134145 bytes)

franluft2.jpg (13150 bytes)

MECVENT / VENTS. VUT R TN H ?? och aggregat VUT R TN EH ??
Frånluftsvärmepump / luftbehandlingsaggregat / med roterande värmeväxlare.

värmeisolerade hölje är utrustade med en roterande värmeväxlare och en inbyggd värmepump.

Luftkapacitet upp till 955 m 3 / h, värmeåtervinningseffektivitet upp till 85%

Produkter i denna serie (6)


VUT R 400 TN H
EG


franluft3.jpg (10884 bytes)

VUT R 700 TN H
EG


granluft4.jpg (11846 bytes)

VUT R 900 TN H
EG


franluft5.jpg (11132 bytes)

VUT R 400 TN EH
EG


franluft6.jpg (11439 bytes)

VUT R 700 TN EH
EG


franluft7.jpg (12383 bytes)

VUT R 900 EH
EGfranluft8.jpg (12926 bytes)


Steg 1 : Värme energiutvinning
med hjälp av roterande värmeväxlare
(upp till 85% effektivitet).


franluft9.jpg (31407 bytes)

Steg 2 : Tilluft uppvärmning
med värmepumpen utnyttjar
låg potential
frånluftsvärmeenergi


franluft10.jpg (43831 bytes)

"Den VUT R TN H EC / VUT R TN EH EG är fullt utrustad aggregat som är avsedda att säkerställa
luftfiltrering, friskluftsintag och unken luft extrakt. Under drift frånluftsvärme överförs till tilluften
strömmen av roterande värmeväxlare. Ett ventilationssystem som innefattar en roterande
värmeväxlare och en värmepump kan effektivt leverera frisk luft på en behaglig temperatur
i lokalen och därmed minska belastningen på befintliga värme- och kylsystem i byggnaden.
När värmepumpen och roterande värmeväxlare arbete samtidigt, den energi som frigörs
till den energi som förbrukas förhållandet 1: 8 vilket innebär att varje kilowatt el
genererar upp till 8 kW värme.

Alla modeller är konstruerade för anslutning till Ø 160 eller 250 mm runda luftkanaler
De VUT R TN H EC -modeller är utrustade med en roterande värmeväxlare och en
värmepump utan förvärmning.
De VUT R TN EH EG -modeller är utrustade med en roterande värmeväxlare och en värmepump samt
en förvärmare.


Fördelar:
Hög energieffektivitet.
Låg energiförbrukning.
Energisparande lösning.
Maximal åtevunnen komfort.


Hölje
Ramverket Höljet består av tre lager paneler tillverkade av aluzink och invändigt fyllda med
en 25 mm mineralullsskikt för tillförlitlig värme- och ljudinsulation. På grund av de
specialdesignade löstagbara sidopaneler enheten kräver litet utrymme service och
tillgång till enhetskomponenterna.


Filtrera
Enheten har två inbyggda klass G4 filter att filtrera intag och frånluft.
Enheten kan levereras med en klass F7 tilluftsfilter (tillval)


Motor
Enheterna är utrustade med högeffektiv likströms elektroniskt kommuterade (EC) motorer
med en ytterrotor och bakåtböjda skovlar. Från och med idag sådana motorer är de mest
state-of-the-art och progressiv energibesparing lösning. EC-motorer är utrustad med hög prestanda
och väl kontrollerbar varvtalsområdet. Premium effektivitet nå 90% är det klar fördel av
elektroniskt kommuterade motorer.


Roterande värmeväxlare''
Den roterande värmeväxlaren är en roterande kort cylinder fylld med flera lager av korrugerad
aluminiumband på ett sådant sätt så att fri passage av till- och frånluftsflöden.
När hjulet roterar kontaktytan upprepade gånger flyttas från intaget till frånluftsströmmen
orsakar uppvärmning och avkylning därmed överföra värme och fuktighet från det varmare
luftströmmen till kylaren en.

Den roterande värmeväxlaren överför sensibel och latent värme från den varma luftströmmen
till den svala en möjliggör partiell fukttransport tillbaka till lokalerna. På grund av design roterande
värmeväxlare är knappast benägna att frysa (risken för isbildning i normal temperatur
och luftfuktighet är nästan noll).
franluft11.jpg (21390 bytes)
franluft12.jpg (104813 bytes)
frankuft13.jpg (97769 bytes)


Värmepump
Enheten kyls av en reversibel värmepump som värms upp eller kyls ner luften så är nödvändigt.
De roterande luftkompressorer används kombinerar höga prestanda med låg ljudnivå.
Enheterna utnyttja R410A högteknologiska tvåkomponents kylmedel som värmepumpen arbetsfluiden
med exceptionell termodynamiska egenskaper utan att bryter ned ozonskiktet.
Den högeffektiva roterande värmeväxlare återvinner mesta värmeenergi som finns i frånluften
och överför den till insugningsluften. Värmepumpen överför den återstående delen av den låga
potentialen frånluftsvärmeenergi till insugnings luftströmmen upprätthålla
den användardefinierade rumsluftens temperatur.


Värmare
De VUT R TN EH EG enheter är utrustade med en PTC elektrisk värmare som förvärmer
insugsluften när omgivningstemperaturen sjunker under det normala intervallet.
Förvärmning reducerar antalet värmepump avfrostningscykler på så sätt öka den totala
effektiviteten i enheten. Värmaren är uppdelad i två aktiva element för ökad effektförbrukning
ekonomin utan att äventyra den uppvärmningskapacitet.


Kontroll och automatisering
Enheten är utrustad med en inbyggd automationssystem och A17 (th-Tune) eller A18 (pGD1)
multifunktionella sensorkontrollpanelen.?


Två olika kontrollenheter

A17 kontrollpanel
franluft14.jpg (5367 bytes)
A18 kontrollpanel
franluft16.jpg (30880 bytes)