Jordvärmeväxlare

Jordvärmeväxlare


Det är vetenskapligt bevisat att de övre jordlagren
är ett gigantiskt masslager för solenergi med en relativt konstant
temperatur på 1,5 till 3,0 meters djup.

Naturens egen värmekälla ger ett behagligt fölrvärmt
inomhusklimat
Jordvärmeväxlaren utnyttjar fysikaliska lagar och jordens förmåga för energilagring,
väl filtrerad luft kommer in i huset och gör livet lättare för allergiker och människor som är känsliga för
luftföroreningar

På sommaren arbetar markinventeringen som en kylreserv.
Varm uteluft kyls avsevärt utan energikrävande kylutrustning.
Jordvärmen förvärmer inkommande uteluft vintertid.
Luft som passerar jordvärmeväxlaren har nästan
samma temperatur som jordlagret, dvs. 8 + / - 4 grader C.

Det krävs alltså mindre energi för att värma den friska uteluften.

Vi kan även ombesörja:
Combi Frånluftsvärmepump
Motströms VVX med 96% verkningsgrad

jordvärmebild.jpg (101670 bytes)