dok1.gif (30292 bytes)
dok2.gif (27436 bytes)


Bortglömda spisplattor kan orsaka bränder genom så kallad
torrkokning, att ett tomt kokkärl, eller ett med mat i, börjar
brinna. Värmen från en bortglömd spisplatta eller kastrull kan
också smälta fettet i spisfläkten så att det droppar ner och
börjar brinna.

Ref;Boverket
Imkanalen skall inte sprida en brand vidare i ett tidigt skede
och därför finns följande regler gällande brandklassning imkanal.
För vanliga imkanaler i bostäder skall kanalen stå emot
spridning av brand i 15 minuter (se Boverket byggregler, BBR 5:5332).

Själva anslutningsslangen till fläkten får vara av en
sämre kvalité, men skall ändå vara svårantändbar.
Imkanalen ska betecknas med egenskaper enligt berörd
brandklassning och täthetsklass i vanliga bostadshus enligt
nedan klassificering. Respektive parameter ska vara av en
klass som lägst motsvarar den som krävs, eller av en högre
klass enligt följande ordning:

Användningsområde: matlagning på hushållsspis
Brandklass och skyddsavstånd inom brandcellen: EI 15, 30mm
Brandklass och skyddsavstånd utanför brandcellen: EI 15>

Naturligtvis har vi en utförlig och enkel installationsanvisning
Maila oss på info@mecvent.se så kommer en på direkten