Luft rening..!! Kan inomhusluften vara ren ?


Mecvent renar inomhusluften med hjälp av

FIBER ELECTRONIK FILTER..

Mecvent är utformad för överlägsen prestanda i 0,007 till 1 micron nivå - där det är viktigast för din hälsa.
Mecvent renar luften med hjälp av Fiber Electronic filter, som kan fånga
även de minsta partiklar, (som inte går att uppnå med mekanisk
filtrering.) Det går inte att göra omgivningen helt ren, men med Mecvent
metoden filtreras bort de skadligaste av luftens föroreningar och småpartiklar.
Mecvent är så effektiv, att redan efter 20 minuters användning är
luften klart renare, fräschare och lättare att andas.
Vi kan inte göra mycket åt föroreningar i utomhusluften,
men i det egna hemmet eller på arbetsplatsen
kan man påverka hur ren inomhusluften är som man andas.
Vi tillbringar en stor del av den kalla perioden inomhus, med minimal vädring och sämre luftväxling.
på en varmare delen av året t.ex. sommaren
vill vi släppa in sommarluft, vilket innebär att inomhusluftens kvalitet
i hög grad påverkars av pollen, bilavgaser och andra odörer,
det i sin tur är inte trevligt för vårt välbefinnande och vår hälsa


Tänkbara installationer:

Rökutrymmen, skolsalar, konferensrum, kontor, kundmottagningar, frisörsalonger,
massörlokaler, privata läkarmottagningar, tandläkare mottagningar,
hygien utrymmen, egna hem med cirkulerande luftburen värme, möjligheterna är oändliga..!

Så ta ett djupt andetag av lättnad med vår luftrenings system..

Vad påverkar Luftens kvalitet?

Föroreningar i utomhusluft tränger in via fönster
dörrar och ventilation. Mest skadliga hälso-
synpunkt är t.e.x. pollen, sot, avgaser från trafiken och vägdamm,
där de minsta partiklarna är under 2,5 µ (=,0025mm).
Deassa småpartiklar transporteras genom luftvägarna ända in
i lungornas alveoler. Enligt epedemiologisk forskning leder
exponeringen för höga halter av småpartiklar till
en ökad risk för sjukdomar i lungor och andningsvägar
samt andra besvärande men.


atomer.gif (12281 bytes)


Våra luftrenare är konstruerade för att fungera
ner till i 0,007 - 1 micron nivå -
där det är en naturlig följd bäst för din hälsa.

Representativa partikelantal skulle vara:

Omräknat till 1m3 luft blir det följande ca: värden:

c:a 29 miljoner partiklar i intervallet 0,007-0,5 micron
c:a 4,8 miljoner partiklar i intervallet 0,5-1,0 micron
c:a 0,53 miljon partiklar på 1,5 micron
c:a 21.500 partiklar i intervallet 5-10 micron
och bara ett tusental partiklar i intervallet 10-25 micron
Det betyder att filter som avskiljer 95% av partiklar större än 1 micron,
avskiljer mindre än 2 % av alla partiklar som finns i luften.cirklar.gif (13195 bytes)Komponenter för att erhålla tyst och effektiv luftrening med vår
leverantörs patenterade FIBER ELECTRONIC luftrening..!
Dessa filter uppnår Hepa standard,Komponenter som installeras ovan undertak..
1don.jpg (4935 bytes) 1 st fläkt, dimensioneras efter behov.

2slang (kopia).jpg (34734 bytes) 2 st. Böjbara ljuddämpare.IMG_0610.jpg (33965 bytes)
Undertak monterad FIBER ELECTRONIC
kasett filter i frånluftdon, 1 st.


don3 (kopia).jpg (23105 bytes) 1 st. TD_Luftdon.


cimatec_air_filte_AirClean1500.jpg (33610 bytes)

Detta FIBER ELECTRONIK filter monteras i frånluftdonet, som är lätt
att byta ut eller rengöras, eller i andra applikationer, tex som överluftdon,
filter i vädringsfönster, filter i ventilationsanläggningar, filter där
cirkulationluften ska vara extremt ren, t.ex. styrskåp, datarum m. m.
Installationsanvisning för Fiber elektrostatisk luftrenare för t.ex. kontorsrum m.m.

I luftrenaren som placeras i undertaket, sugs förorenad rumsluft in via en
fläkt på undertakets ovansida och den renade luften cirkuleras åter ner i rummet via ett tilluftsdon.

Snapshot1.jpg (11767 bytes)

En närvarogivare monteras i rummets tak känner av om det finns människor i
rummet eller ej. Då människor befinner sig i rummet styrs fläktens varvtal
ned på min.varv för att ej störa och då rummet är tomt styrs fläktens
varvtal upp på max cirkulation.

Montering:
Tag bort 2 st undertaksplattor på ett avstånd av ca. 2 till 4 m och placera fiber
elektrostatfilter resp. tilluftsdon i deras ställe. Fläkten placeras
ovanpå undertaket och ansluts via ljuddämpande slangar till fiber
elektrostatfilter resp. tilluftsdon.

Elektrisk installation:
Snapshot2.jpg (13050 bytes)
Anslut medlevererad apparatlåda till nätspänning, 230 V, 1 fas.
Apparatlådan har inbyggd säkring på 6 A. Montera närvarogivaren i taket
och anslut denna samt fläkt och elektrostatfilter till apparat-lådan
enligt kopplingsschemat.
Snapshot3.jpg (18868 bytes)

Kablar 1 och 2 är nätspänning, 230 V.
Plintar med nummerserie 301 - 310 är klenspänning, kablar 3 -5.
Medlevererad potentiometer i fläkt:
Ta bort den i fläkten från fabrik installerade potentiometern
från plintarna, 2, 3, 4 i fläktens kopplingsdosa och montera
potentiometer i apparatlådan på plintarna 22, 23, 24.
Snapshot4.jpg (15387 bytes)

Testa att närvarogivaren styr ner varvtalet då den finns
en människa i rummet och justera min. varvtalet vid behov med
potentiometer i apparatlådan. När rummet åter är tomt ska
fläkten gå upp på max. varvtal efter en tidsfördröjning på 60 sekunder

IMG_0607.jpg (37320 bytes)IMG_0609.jpg<BR>
 (39306 bytes)

IMG_0773.jpg (74002 bytes)

IMG_0059 (6).jpg Till BJÖRN Lufrtrenare.jpg (74394 bytes)
Vi kan även ombesörja kanalanslutna
enheter för tex egna hem med luftburen el-
värme, där den gamla luften cirkuleras runt,.
Inte speciellt hälsosamt..!
även andra applikationer där inblåsluften
inte är speciell ren..
Finns även transportabla för bygghantverkare,
saneringsfirmor, frisörer, m.m.

Dessa enheter installeras ovan undertak eller i mellanväggar där sådan
möjlighet finns,, (dock då eventuellt med andra komponenter).
Justeringsbar luftmängd, inga lösa enheter som tar golvutrmme.
För bästa prestanda när det gäller LUFTRENING och erhålla
minimum ljudnivå.
Styr och regler placeras enligt överenskommelse.


LÅT OSS HJÄLPA DIG..! Att ta ett djupt andetag..


Alla tänkbara installationer.. Vi ombesörjer även konsultation, installation,
service eller utbildning av Er personal..

hannu1.jpg (70276 bytes)

Mecvent/Plåt AB
Din renluftleverantör