91.jpg (41096 bytes) 92.jpg (47339 bytes) 93.jpg (44630 bytes) 95.jpg (32456 bytes)


xxxx1.jpg (50013 bytes)
Teknisk information.pdf

Mecvent renar luften med hjälp av Fiber Electronic filter, som kan fånga
även de minsta partiklar, (som inte går att uppnå med mekanisk
filtrering.) Det går inte att göra omgivningen helt ren, men med Mecvent
metoden filtreras bort de skadligaste av luftens föroreningar och småpartiklar.
Mecvent är så effektiv, att redan efter 20 minuters användning är
luften klart renare, fräschare och lättare att andas.
Vi kan inte göra mycket åt föroreningar i utomhusluften,
men i det egna hemmet eller på arbetsplatsen
kan man påverka hur ren inomhusluften är som man andas.
Vi tillbringar en stor del av den kalla perioden inomhus, med minimal vädring
och sämre luftväxling. på en varmare delen av året t.ex. sommaren
vill vi släppa in sommarluft, vilket innebär att inomhusluftens kvalitet
i hög grad påverkars av pollen, bilavgaser och andra odörer,
det i sin tur är inte trevligt för vårt välbefinnande och vår hälsa


Tänkbara installationer:

Rökutrymmen, skolsalar, konferensrum, kontor, kundmottagningar, frisörsalonger,
massörlokaler, privata läkarmottagningar, tandläkare mottagningar,
hygien utrymmen, egna hem med cirkulerande luftburen värme, möjligheterna är oändliga..!

Så ta ett djupt andetag av lättnad med vår luftrenings system.
Vad påverkar Luftens kvalitet?<

Föroreningar i utomhusluft tränger in via fönster
dörrar och ventilation. Mest skadliga hälso-
synpunkt är t.e.x. pollen, sot, avgaser från trafiken och vägdamm,
där de minsta partiklarna är under 2,5 µ (=,0025mm).
Deassa småpartiklar transporteras genom luftvägarna ända in
i lungornas alveoler. Enligt epedemiologisk forskning leder
exponeringen för höga halter av småpartiklar till
en ökad risk för sjukdomar i lungor och andningsvägar
samt andra besvärande men.


atomer.gif (12281 bytes)


Våra luftrenare är konstruerade för att fungera
ner till i 0,007 - 1 micron nivå -
där det är en naturlig följd bäst för din hälsa.

Representativa partikelantal skulle vara:

Omräknat till 1m3 luft blir det följande ca: värden:

c:a 29 miljoner partiklar i intervallet 0,007-0,5 micron
c:a 4,8 miljoner partiklar i intervallet 0,5-1,0 micron
c:a 0,53 miljon partiklar på 1,5 micron
c:a 21.500 partiklar i intervallet 5-10 micron
och bara ett tusental partiklar i intervallet 10-25 micron
Det betyder att filter som avskiljer 95% av partiklar större än 1 micron,
avskiljer mindre än 2 % av alla partiklar som finns i luften.cirklar.gif (13195 bytes)

Mecvent/Plåt AB
Din renluftleverantör