hannubild (kopia).jpg (85469 bytes)
Hej alla nya och gamla kunder..! Här en kortfattad presentation..

Jag började min yrkeskarriär som plåtslagare 1958.
Sedan dess har jag arbetat ömsom med plåtslageri och ventilations plåtslageri
men med åren har ventilations sidan tagit över min yrkesinriktning
och efter olika anställningar bestämde jag
att starta egen verksamhet eftersom jag observerade att ventilationsbehovet
var en växande marknad.

Sedan mitten av 1970 talet har jag bedrivit min verksamhet som enskild firma
fram till att det var dags att gå över till aktiebolagsform år 1989 .

Sedan dess har jag ( numera vi ) inriktat vår verksamheten till enbart
allment förekommande FTX ventilationsobjekt stora som små anläggningar.
Såsom bl. a. Värmeåtervinning av radonventilerad frånluft,
frånluftsvärmepumpar med ventilationsvärmeväxlare,
ventilationsanläggningar med värmeåtervinning,,
med andra ord alt som har med den varma frånluften att göra och med värmeåtervinning
från stora som små anläggningar. Numera har vår uppmärksamhet inriktat sig på luftrening i lokaler
med hög personbelastning såsom dagis, kontor, konferens lokaler, skolsalar, kundmottagningar,
frisörsalonger, tand & läkarmottagningar,
egna hem med cirkulerande luftburen värme, industrilokaler
med besvärande skärvätska / oljedimma / m. m.
Sedan start har vi hjälpt flera hundra kunder med att förbättra luftmiljön.


Mecvent / plåt AB grundades av Hannu Stolt

Med visionen att skapa bättre luftmiljö för organisationer, företag och privatpersoner.

Kontakta gärna mig (oss) för mer information..
070 / 630 61 65