LÅT OSS HJÄLPA DIG..! Att ta ett djupt andetag..


hörna.jpg (37068 bytes) xxxx1.jpg (50013 bytes)


I regel, är i dag ventilations anläggningar dimensionerade
efter personbelastning för att klara acceptabel luftmiljö, men det
är inte alltid att detta är tillräkligt för att transportera bort odörer som

cirkulerar och uppkommer, när många personer vistas i ett rum.
Ofta är dessa underdimensionerade speciellt äldre anläggningar,
och om person belastningen inte motsvarar tilltänkt belastning,
för att klara detta bör man komplettera dessa objekt med effektiv
cirkulation och filtrering av den befintliga luftvolymen
med mins tre gånger i timmen för att kunna filtrera och rena luften.

Målgrupper
•Rökutrymmen •Skolsalar •Konferensrum •Kontor
•Kundmottagningar •Frisörsalonger •massörlokaler •Hygien utrymmen
•Privata läkarmottagningar •Tandläkare mottagningar,
•Egna hem med cirkulerande luftburen värme

Vad påverkar Luftens kvalitet?
Föroreningar i utomhusluft tränger in via fönsterdörrar och ventilation.
Mest skadliga hälsosynpunkt är t.e.x. pollen, sot, avgaser från trafiken och
vägdamm, där de minsta partiklarna är under 2,5 µ (=,0025mm).
Dessa småpartiklar transporteras genom luftvägarna ända in i lungornas alveoler.
Enligt epedemiologisk forskning leder exponeringen för höga halter av småpartiklar
till en ökad risk för sjukdomar i lungor och andningsvägar samt andra besvärande men.
Våra luftrenare är konstruerade för att fungera ner till i 0,007 - 1 micron nivå
- där det är en naturlig följd bäst för din hälsa.
Representativa partikelantal skulle vara:
Omräknat till 1m3 luft blir det följande ca: värden:
c:a 29 miljoner partiklar i intervallet 0,007-0,5 micron
c:a 4,8 miljoner partiklar i intervallet 0,5-1,0 micron
c:a 0,53 miljon partiklar på 1,5 micron
c:a 21.500 partiklar i intervallet 5-10 micron
och bara ett tusental partiklar i intervallet 10-25 micron
Det betyder att filter som avskiljer 95% av partiklar
större än 1 micron,
avskiljer mindre än 2 % av alla partiklar som finns i luften.cirklar.gif (13195 bytes)

Låter det intressant maila här